Rokkedahl Landbrug

 

Hos Rokkedahl Landbrug A/S opdrætter vi konventionelle, fritgående og økologiske kyllinger.

Vi har fokus på dyrevelfærd. Vi er landmænd med stolte traditioner og netop derfor har vi indgået et langsigtet samarbjede med Dyrenes Beskyttelse. Vi ser samarbjedet som en kvalitetsstempling af vores opdræt - et opdræt som vi siden begyndelsen af 1960'erne har værnet om - for at opdrætte de bedste kyllinger.

For at give kyllingerne et bedre foder - så dyrker vi så meget som muligt selv. 1.000 Ha dyrkes med hvede, raps og ærter. Hvert år afprøves nye sorter, særligt med fokus på sorter med et højt protein indhold, således vi kan undgå at importere protein fra andre lande.

Vi tror på at kyllinger opdrættet på ærlig vis, under de allerbedste forhold, bare smager bedre. Du er velkommen til at smage efter.

 

Familien Rokkedahl

 

 

Ultimate Web A/S